Rasfoire documente

Regulament din 2023 pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Ordinul 1.476/2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Decizia 464/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Decizia 463/2023 privind numirea domnului Laurenţiu-Alexandru Blaga în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, şi preşedinte al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Decizia 462/2023 privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Decizia 402/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023

Hotarirea 69/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică la 30 de ani - COM (2023) 162

publicat in M.Of. 1036 din 15-noi-2023