Rasfoire documente

Circulara 52/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Circulara 51/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Circulara 50/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Norme Metodologice din 2023 privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro şi înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum şi în baza naţională de date şi de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Ordinul 3.753/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro şi înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum şi în baza naţională de date şi de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Ordinul 2.230/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri, indicativ GE 027-2023''

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Hotarirea 1.087/2023 privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Hotarirea 1.086/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023