Rasfoire documente

Ordinul 4.708/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Ordinul 2.129/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Ordinul 21.214/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Ordinul 4.705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.489/2018

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Ordinul 1.997/2023 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.780/2018 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Hotarirea 1.084/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 866/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est'', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Decizia 439/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Decretul 1.399/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Acord de imprumut din 2023 (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023

Legea 341/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 1032 din 14-noi-2023