Rasfoire documente

Actul din 2023 Schemă de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării''

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Ordinul 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării''

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Hotarirea 1.080/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Decretul 1.406/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Legea 348/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Decretul 1.402/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Legea 344/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Decretul 1.400/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Legea 342/2023 pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Decretul 1.398/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Legea 340/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1029 din 13-noi-2023