Rasfoire documente

Ordinul 1.986/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023

Ordinul 837/2023 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023

Ordinul 836/2023 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023

Ordinul 2.678/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ''Renta viageră agricolă'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023

Ordinul 348/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ''Renta viageră agricolă'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023

Decizia 211/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1^1) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 1024 din 10-noi-2023