Rasfoire documente

Ordinul 1.431/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Hotarirea 1.076/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Hotarirea 68/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală - COM (2023) 298

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Hotarirea 67/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind un cadru revizuit de monitorizare pentru economia circulară - COM (2023) 306

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Decretul 1.375/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2023

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Acord de imprumut din 2023 (Proiectul privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023

Legea 332/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2023

publicat in M.Of. 1022 din 09-noi-2023