Rasfoire documente

Actul din 2023 Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 1019 din 08-noi-2023

Ordinul 1.951/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în Suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina, aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale

publicat in M.Of. 1019 din 08-noi-2023

Decretul 1.367/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

publicat in M.Of. 1019 din 08-noi-2023

Legea 324/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

publicat in M.Of. 1019 din 08-noi-2023