Rasfoire documente

Actul din 2023 Schemă de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban'', aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2''

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Ordinul 5.702/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban'', aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Decizia 266/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Decretul 1.369/2023 pentru promulgarea Legii privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'' de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Legea 326/2023 privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'' de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Decretul 1.368/2023 pentru promulgarea Legii privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului XX

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023

Legea 325/2023 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului XX

publicat in M.Of. 1018 din 08-noi-2023