Rasfoire documente

Ordinul 302/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Ordinul 481/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 447/2023 pentru aprobarea în anul 2023 a realocării sumelor şi stabilirea condiţiilor de acordare a avansului pentru plăţile directe decuplate finanţate din Fondul european de garantare agricolă, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decizia 357/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.381/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.380/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.379/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.378/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.377/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Decretul 1.376/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Hotarirea 133/2023 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Hotarirea 132/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Ucraina - COM (2023) 338 final

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Hotarirea 131/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare şi rectificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale ale asistenţilor medicali generalişti formaţi în România - COM (2023) 502 final

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023

Hotarirea 130/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene - COM (2023) 402 final

publicat in M.Of. 1015 din 07-noi-2023