Rasfoire documente

Ordinul 21.253/2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare a datelor şi a modelului evaluării de impact

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.074/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.073/2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 2975, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.072/2023 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar şi substituirea codului de clasificaţie a bunurilor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.071/2023 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara'', aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Bod - judeţul Braşov şi Vânători - judeţul Mureş

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023

Decizia 423/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin. (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020, în ansamblul său

publicat in M.Of. 1012 din 07-noi-2023