Rasfoire documente

Legea 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023

Decizia 61/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: ''Cum se interpretează prevederile art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în corelare cu prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 42-44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în privinţa momentului de la care se calculează termenul procedural de 10 zile pentru complinirea lipsei dovezii achitării taxei judiciare de timbru, în situaţia în care a fost formulată o cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru?''

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023

Regulament din 2023 privind certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, NTLH-031

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023

Ordinul 2.667/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, NTLH-031

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.070/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic''

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023

Hotarirea 1.048/2023 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021

publicat in M.Of. 1011 din 07-noi-2023