Rasfoire documente

Regulament din 2023 privind acordarea operatorului de transport şi de sistem şi operatorilor de distribuţie a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care sunt componente de reţea complet integrate

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Ordinul 99/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport şi de sistem şi operatorilor de distribuţie a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care sunt componente de reţea complet integrate

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Ordinul 98/2023 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Ordinul 21.166/2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti şi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Hotarirea 1.067/2023 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar - Justice Data Centers (J-DCs)''

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Hotarirea 1.058/2023 privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ''Grigore Alexandru Ghica'' Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023

Hotarirea 1.056/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

publicat in M.Of. 1008 din 06-noi-2023