Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Ordinul 1.010/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Ordinul 261/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Ordonanta urgenta 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.350/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.349/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.348/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.347/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.346/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.345/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Decretul 1.344/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023