Rasfoire documente

Raportul 12.097/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Hunedoara Unită

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Ordinul 96/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Raportul 13.549/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat al Muncitorilor în anul 2023

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Raportul 13.548/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - DEMOS în anul 2023

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Raportul 12.138/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Nativilor Digitali în anul 2023

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Raportul 11.980/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diaspora şi Prietenii

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Ordinul 2.035/C/2023 pentru aprobarea formatului, elementelor de siguranţă şi structurii certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Ordinul 453/2023 pentru modificarea pct. 1-3 din capitolul III ''Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de actul de identificare al ecvideelor'' al anexei nr. 1 ''Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României'' la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023

Hotarirea 1.045/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rucăr, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 1002 din 03-noi-2023