Rasfoire documente

Ordinul 125/2022 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 126/2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 2.145/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind amenajarea pădurilor

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 5.018/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Dinu Brătianu'' din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 5.028/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Radu Negru'' din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 5.207/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Regele Mihai I'' din municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 5.735/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Metodologie din 2022 de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Ordinul 127/2022 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2022 şi semestrul I al anului 2023

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022