Rasfoire documente

Ordinul 2.606/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară

publicat in M.Of. 997 din 13-oct-2022

Ordinul 4.971/2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Gheorghe Ţiţeica'' din oraşul Segarcea, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 997 din 13-oct-2022

Ordinul 21.452/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 997 din 13-oct-2022

Incheiere din 2022 privind judecarea recursului declarat de pârâta Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13, împotriva Sentinţei nr. 540 din 8 septembrie 2021, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 997 din 13-oct-2022

Decizia 50/2022 privind pronunţarea asupra recursului declarat de pârâta Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13, împotriva Sentinţei nr. 540 din 8 septembrie 2021 pronunţate de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 997 din 13-oct-2022