Rasfoire documente

Ordinul 296/2022 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării Programului pentru şcoli al României aferente perioadei 2017-2022 şi a obligaţiilor evaluatorului

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.229/2022 privind trecerea imobilului 2734 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Borcea, judeţul Călăraşi, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Ordinul 2.535/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor şi a Ghidului de bune practici privind alegerea şi aplicarea tratamentelor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind alegerea şi aplicarea tratamentelor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Ordinul 5.807/2022 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Metodologie din 2022 specială de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022