Rasfoire documente

Ordinul 293/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Decretul 1.183/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Decretul 1.184/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 934/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Decretul 1.182/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 2.132/2022 pentru modificarea punctului I al anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 2.550/2022 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia urs (Ursus arctos)

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 3.143/2022 privind stabilirea criteriilor de evaluare a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 1.949/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 3.682/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 3.558/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 1.871/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Ordinul 3.385/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022

Legea 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 983 din 10-oct-2022