Rasfoire documente

Legea 280/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Decretul 1.174/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Legea 281/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Decretul 1.175/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Decizia 332/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Hotarirea 1.200/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Hotarirea 1.201/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a celei de-a şasea ediţii a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3-5 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Hotarirea 1.202/2022 pentru modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Hotarirea 1.203/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Ordinul 319/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Ordinul 2.612/2022 pentru modificarea şi completarea ghidurilor specifice - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta 5 - Valul renovării

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Ordinul 5.430/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Asistenţă socială'' în cadrul Şcolii Doctorale de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, organizată la Universitatea de Vest din Timişoara

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022

Circulara 31/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 971 din 05-oct-2022