Rasfoire documente

Hotarirea 1.205/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate'' şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi''

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Hotarirea 1.214/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Hotarirea 1.216/2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi a plăţii parţiale a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 496/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Florela-Antonela Ghiţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 497/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorle Cosmin-Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 498/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marian Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 499/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Butunoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 500/2022 privind exercitarea funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Decizia 501/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Ordinul 5.733/2022 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Metodologie din 2022 de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 904/2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ''Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 20 iulie 2022

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022