Rasfoire documente

Actul din 2022 Shemă de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Ordinul 2.269/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Ordinul 2.877/2022 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Ordinul 2.878/2022 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Ordinul 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.3 - Secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Ordinul 2.907/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022

Decizia 81/2022 privind aprobarea formatului repertoriului de publicaţii de presă al organismelor de gestiune colectivă

publicat in M.Of. 978 din 07-oct-2022