Rasfoire documente

Hotarirea 1.197/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Hotarirea 1.206/2022 privind recunoaşterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Hotarirea 1.207/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea şi modernizarea Palatului Administrativ - Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu''

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Ordinul 405/2022 privind adoptarea Codului etic internaţional pentru profesioniştii contabili, ediţia 2021, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Ordinul 2.615/2022 pentru modificarea şi completarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Ordinul 3.033/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022

Ordinul 21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION

publicat in M.Of. 976 din 07-oct-2022