Rasfoire documente

Decretul 1.166/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.167/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.168/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Legea 276/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.153/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Legea 277/2022 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.154/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.162/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.163/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.164/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decretul 1.165/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Decizia 207/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Hotarirea 1189/2022 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pentru perioada 2022-2030

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Hotarirea 1.190/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Reabilitarea liniei c.f. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h'' - secţiunea: Frontieră-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1)

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Hotarirea 1.191/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători''

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022

Ordinul 2.846/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică

publicat in M.Of. 966 din 04-oct-2022