Rasfoire documente

Decizia 359/2022 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3), a sintagmei ''sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6)'' cuprinse în art. 57 alin. (5) şi ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Hotarirea 1.193/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Hotarirea 1.194/2022 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.155/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.156/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.157/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.158/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.159/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.160/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022

Decretul 1.161/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 964 din 04-oct-2022