Rasfoire documente

Legea 272/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Decretul 1.141/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Legea 273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Decretul 1.142/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Ordonanta urgenta 129/2022 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Hotarirea 1.179/2022 privind eliberarea domnului Topoleanu Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Hotarirea 1180/2022 privind numirea doamnei Terci Corina-Geanina în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Ordinul 2.540/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Ordinul 3.253/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2022

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Ordinul 3.254/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii octombrie 2022

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022

Decizia 672/2022 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică

publicat in M.Of. 954 din 30-sep-2022