Rasfoire documente

Ordinul 131/2022 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022

Ordinul 136/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022

Ordinul 281/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultura ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'' prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022

Ordinul 2.494/2022 privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii Tetarom - S.A. prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.137/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii ''Tetarom'' - S.A.

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022

Ordinul 118/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022

Ordinul 121/2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 949 din 29-sep-2022