Rasfoire documente

Decretul 1.136/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Decretul 1.137/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Decretul 1.138/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 879/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Hotarirea 66/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Decretul 1.135/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 1.056/2022 privind regulile minime de transparenţă în privinţa cadrului de colaborare recomandat dintre decidenţii de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării iniţiativelor de politică publică

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 2.062/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Rectificare din 2022 la Hotărârea Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 22/153/2022 privind validarea alegerii domnului Bunea Alexandru pentru funcţia de preşedinte al Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 aprilie 2022

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 1.306/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 2.952/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022

Ordinul 1.842/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 948 din 28-sep-2022