Rasfoire documente

Ordinul 1.294/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale''

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 1.364/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 2.165/2022 privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Protocol din 2022 de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 2.170/2022 privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 2.479/2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 2.481/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583 Cheile Lăpuşului

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Ordinul 1.383/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS ''Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale''

publicat in M.Of. 944 din 27-sep-2022