Rasfoire documente

Metodologie din 2022 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Hotarirea 1.173/2022 pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Ordinul 4.869/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Metodologie din 2022 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Ordinul 2.698/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Ordinul 284/2022 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii, realizat până la 30 iunie 2022

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022