Rasfoire documente

Hotarirea 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Procedura din 2022 de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.165/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova în domeniul public al municipiului Câmpina, judeţul Prahova, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.166/2022 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.167/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pe o perioadă de 6 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.168/2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Botoşani

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.169/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 1950 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Hotarirea 1.175/2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele fonduri voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund), Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Georgiei (Georgia - DCB Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Regatului Haşemit al Iordaniei (Jordan - DCB Trust Fund)

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022