Rasfoire documente

Hotarirea 1.144/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Buzău-Focşani'', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 275/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 1.509/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval sau aerian de interes naţional sau european

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 1.560/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 1.679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 2.061/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 3.318/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Ordinul 2430/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval sau aerian de interes naţional sau european

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022