Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi ale acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 473/2022 pentru acordarea autorizării Societăţii CLOUDBASE SOLUTIONS - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 474/2022 privind acordarea autorizării Societăţii HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 475/2022 pentru acordarea autorizării Societăţii IBM ROMANIA - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 476/2022 privind acordarea autorizării societăţilor MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA - S.R.L., MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH şi MOTOROLA SOLUTIONS INC. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 477/2022 privind acordarea autorizării Societăţii MAGUAY COMPUTERS - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Decizia 478/2022 privind acordarea autorizării Societăţii ORACLE ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Ordinul 114/2022 pentru aprobarea Normei tehnice privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022

Norme Tehnice din 2022 privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 928 din 22-sep-2022