Rasfoire documente

Decizia 329/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Hotarirea 1.155/2022 privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Hotarirea 1.157/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Hotarirea 1.158/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Hotarirea 1.159/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Circulara 28/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Circulara 29/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022

Rectificare din 2022 în finalul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.662/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020

publicat in M.Of. 927 din 21-sep-2022