Rasfoire documente

Decizia 469/2022 privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcţia de adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Decizia 470/2022 privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Decizia 471/2022 privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Hotarirea 65/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană ''Un internet mai bun pentru copii'' (BIK+) COM (2022) 212

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Hotarire din 2022 în Cauza Vlad împotriva României

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Decizia 472/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Ordinul 201/2022 privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Ordinul 1.644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Ordinul 1.654/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Ordinul 2.768/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022

Ordinul 2.783/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 926 din 21-sep-2022