Rasfoire documente

Ordinul 274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Ordinul 2.119/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Decizia 466/2022 privind eliberarea domnului Adrian-Constantin Dincă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Decizia 467/2022 privind numirea domnului Florin Dan Scarlat în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.134/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.135/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7''

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.136/2022 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,6662 ha, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Sus - Borşa''

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.137/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Vaslui'', judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Decizia 465/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Ordinul D.G.1/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Ordinul 1.021/2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Circulara 27/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 170 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022

Hotarirea 9/2022 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022

publicat in M.Of. 910 din 15-sep-2022