Rasfoire documente

Ordinul 128/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 918 din 19-sep-2022

Ordinul 251/2022 pentru completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 216/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2022

publicat in M.Of. 918 din 19-sep-2022

Decizia 29/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XV alin. (1^1) raportat la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 918 din 19-sep-2022

Raportul 11.226/2022 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor Partidului Uniunea Salvaţi România - Filiala Judeţeană Braşov cu ocazia referendumului local privind demiterea primarului din comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, din data de 19 iunie 2022

publicat in M.Of. 918 din 19-sep-2022