Rasfoire documente

Hotarirea 116/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Hotarirea 62/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Hotarirea 63/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării - COM (2022) 196

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Hotarirea 64/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană - COM (2021) 811

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Ordinul 2.367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. ''Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar'', investiţia I1. ''Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', componenta 3. Managementul deşeurilor

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Ordinul 5.359/2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Decizia 14/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii pentru interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea nr. 85/2014, privind prezumţia relativă de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru nepredarea documentelor contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 31 august 2022

publicat in M.Of. 902 din 13-sep-2022