Rasfoire documente

Ordinul 2.945/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica ''Buna Vestire'' şi ''Sf. Împăraţi'', situat la adresa str. Obedeanu Oscar, pictor 1 colţ cu Brestei 40, municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 900 din 13-sep-2022

Ordinul 2.954/2022 privind clasarea Ansamblului Bisericii ''Sfinţii Ierarhi Alexandru şi Nicolae'' şi a Gardului incintei în grupa A şi schimbarea de grupă valorică din B în A a Bisericii ''Sf. Alexandru şi Sf. Nicolae'' privind imobilele situate la adresa poştală şos. Calea Bucureşti 213, satul Nuci, comuna Nuci, judeţul Ilfov, în Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 900 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.118/2022 privind actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar, precum şi divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 900 din 13-sep-2022

Ordinul 2.847/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica ''Născătoarea de Dumnezeu'', situat la adresa poştală Şos. Orhideelor 117, satul Micşuneştii Mari, comuna Nuci, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 900 din 13-sep-2022

Ordinul 2.904/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Mănăstirea ''Sf. Ioan Botezătorul'', situat la adresa poştală str. Mitropolit Nestor Vornicescu 6, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 900 din 13-sep-2022