Rasfoire documente

Hotarirea 1.124/2022 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.927/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Zeppelin Schule'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.932/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''IILO'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.975/2022 pentru aprobarea Procedurii privind obţinerea acordului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Procedura din 2022 privind obţinerea acordului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.911/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Cosmic Montessori'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară ''Montessori Transilvania'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.922/2022 pentru schimbarea sediului şi a denumirii Grădiniţei cu Program Normal nr. 31, structură arondată unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Gheorghe Duca'' din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.924/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Româno-Britanică'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.979/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Vasile Sav'' din municipiul Roman, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.981/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Montessori Class'' din comuna Chiajna, satul Chiajna, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Montessori Class'' din comuna Chiajna, satul Chiajna, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.982/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ''VIOALEXSOR'' - S.R.L. din comuna Chiajna, satul Chiajna, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''My Baby'' din comuna Chiajna, satul Chiajna, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022

Ordinul 4.984/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ''Pavel Zăgănescu'' din oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 899 din 13-sep-2022