Rasfoire documente

Ordinul 4.912/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Ordinul 4.985/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice GREEN din municipiul Târgu Mureş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 114/2022 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 115/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Decizia 187/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.117/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.119/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Cluj, Galaţi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.120/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 623, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.121/2022 privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.122/2022 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.123/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Ordinul 392/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componenţa Comitetului de audit

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Ordinul 584/2022 privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura şi instrucţiunile de completare a evidenţei deţinute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022

Actul din 2022 Datele cuprinse în cazierul comercial, procedura şi instrucţiunile de completare a evidenţei deţinute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor de către operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 898 din 13-sep-2022