Rasfoire documente

Decretul 1.119/2022 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Decretul 1.120/2022 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Decretul 1.121/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Hotarirea 1.129/2022 privind extinderea pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi pentru Autoritatea Rutieră Română a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Ordinul 1.635/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Ordinul 1.636/2022 pentru aprobarea Procedurii şi a condiţiilor de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi pentru stabilirea unor competenţe de administrare

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Ordinul 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor şi tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanţului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Procedura din 2022 de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor şi tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanţului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022

Ordinul 602/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 897 din 12-sep-2022