Rasfoire documente

Decretul 1.112/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decretul 1.113/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decretul 1.114/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decretul 1.115/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decizia 210/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Ordonanta urgenta 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Hotarirea 1.103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decizia 460/2022 privind numirea doamnei Teodora Elena Preoteasa în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Decizia 461/2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor asociate traficului de persoane, destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Ordinul 578/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022

Ordinul 2.642/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

publicat in M.Of. 883 din 07-sep-2022