Rasfoire documente

Hotarirea 1.090/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

publicat in M.Of. 880 din 07-sep-2022

Hotarirea 1.091/2022 privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 880 din 07-sep-2022

Ordinul 1/2022 privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Naţional de Medicină Legală ''Mina Minovici'' Bucureşti

publicat in M.Of. 880 din 07-sep-2022

Ordinul 1.348/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 880 din 07-sep-2022

Ordinul 784/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 880 din 07-sep-2022