Rasfoire documente

Hotarirea 1.111/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sistem integrat de securitate aeroportuară''

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Hotarirea 1.107/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Inspecţiei Muncii, precum şi de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Hotarirea 1.108/2022 privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ''Avram Iancu'' Oradea în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Hotarirea 1109/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Reghin'', judeţul Mureş

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Hotarirea 1.110/2022 pentru rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Bucureşti - Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă - Constanţa''

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Ordinul 1.610/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Ordinul 2.657/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022

Hotarirea 7/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

publicat in M.Of. 888 din 09-sep-2022