Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Hotarirea 1.113/2022 privind acordarea cetăţeniei române domnului Kuduz Ante

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Hotarirea 1.114/2022 privind acordarea cetăţeniei române domnului Heidarirad Saeid

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Hotarirea 1.115/2022 privind acordarea cetăţeniei române domnului Haaranen Matias Petteri

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Hotarirea 1.116/2022 privind acordarea cetăţeniei române domnului Rinne Juha Rasmus

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Hotarirea 1.128/2022 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale acestui sistem în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 1.052/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 4.347/2022 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din localitatea Câmpeni, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical de farmacie''

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 4.350/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Radu Miron'' din municipiul Vaslui

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 4.787/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei ''Quantum'' din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Quantum'', oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 4.791/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Pedagogic ''Anastasia Popescu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Legii nr. 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 iulie 2022

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022

Ordinul 888/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 884 din 08-sep-2022