Rasfoire documente

Decizia 189/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022

Decizia 242/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022

Hotarirea 1.081/2022 pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorilor de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru comasarea nr. M.F. 34911 şi 153268 la poziţia cu nr. M.F. 34911 şi comasarea nr. M.F. 35002 şi 166264 la poziţia cu nr. M.F. 35002

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022

Hotarirea 1.089/2022 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022

Ordinul 2.129/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achiziţiilor publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022

Ordinul 1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achiziţiilor publice aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 879 din 07-sep-2022