Rasfoire documente

Decretul 1.110/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Decretul 1.111/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Ordinul 1.960/2022 privind modalitatea de efectuare de către Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor a operaţiunilor de schimb valutar al sumelor primite de la Comisia Europeană

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Ordinul 2.640/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Ordinul 5.241/2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 3 (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022) la Hotărârea Guvernului nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 şi 781 bis din 5 august 2022

publicat in M.Of. 877 din 06-sep-2022