Rasfoire documente

Decizia 182/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Decizia 260/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 din Codul de procedură penală raportate la art. 261 alin. (4) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.080/2022 privind actualizarea codului de clasificaţie, a valorilor de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.082/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.092/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea imobilului din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.093/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 2770 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.094/2022 privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Crişana'' al Judeţului Bihor

publicat in M.Of. 875 din 06-sep-2022