Rasfoire documente

Ordinul 4.839/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Rose Garden Kids'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Procedura din 2022 privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării sistemelor de irigaţii locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului, sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Decizia 458/2022 pentru numirea domnului Adrian Ţuţuianu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Decizia 459/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022

Hotarirea 1.075/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

publicat in M.Of. 874 din 06-sep-2022