Rasfoire documente

Decizia 341/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la dispoziţiile art. 65 lit. h) din această lege, în special, precum şi ale art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.076/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.077/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.078/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna''

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.085/2022 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.086/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Hotarirea 1.088/2022 privind modificarea art. 1 lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operaţiile Uniunii Europene care au implicaţii militare sau din domeniul apărării

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Decizia 452/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor-Cătălin Vătafu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Decizia 453/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Ordinul 270/2022 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2022-30 iunie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022

Ordinul 4.738/2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a seral, învăţământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 867 din 02-sep-2022